Föreningsfakta

Styrelsen 2016
Ordförande : Leif Skarp
Vice Ordförande : Fredrik Lundin
Kassör : Kalle Berg
Suppleant : Lars Berg
Hemsida : -

E-MAIL till webmaster: -

Medlems avgift : 100:-

Årsmötesprotokoll: MKSB årsmöte 2015

Stadgar: MKSB stadgar

MÖTESLOKAL: ABF Badhusgatan 8 Linköping 5 vån Konferensrum Tallen 18.30-21.00