Föreningsfakta

Styrelsen 2018
Ordförande : Leif Skarp
Vice Ordförande : Fredrik Lundin
Kassör : Kalle Berg
Suppleant : Hans Sävenhed
Hemsida : Leif Skarp

E-MAIL till webmaster: leifskarpatgmail.com

Medlems avgift : 100:-

Årsmötesprotokoll: MKSB årsmöte 2015

Stadgar: MKSB stadgar

MÖTESLOKAL: ABF Badhusgatan 8, Linköping, 5:te våningen, Konferensrum Tallen 18.30-21.00