Startsidan

Myntklubben Skilling Banco är en klubb för alla som är intresserade av mynt, sedlar, polletter och medaljer mm. Vi träffas en gång i månaden på ABF:s lokaler på Badhusgatan 8 i konferensrum Tallen KL 18.30-21.00. Vi anordnar föredrag, myntauktioner och resor till andra myntklubbar och olika museer.

Den 16/8 hade Fredrik Lundin, Kalle Berg och jag ett styrelsemöte för att planera upptakten av verksamhetsåret i Linköpings Myntklubb Skilling Banco.

Det har ju varit ett långt uppehåll som en följd av covid-19 och mycket av vår fortsatta verksamhet styrs naturligtvis av eventuella restriktioner som kan dyka upp.

Vi planerar hur som helst att ha ett första månadsmöte den 9 september. Då tänker vi oss att planera årets fortsatta verksamhet. Ta gärna med något numismatiskt föremål som det finns något att berätta om.

Den 14/10 blir det årsmöte och någon annan aktivitet som vi planerar på septembermötet.

Vi beslutade också att genomföra vår myntmässa i februari. Den blev vi ju tvungna att ställa in senast.

Vi beslutade också att genomföra FriMynt-resan till våren. Båda aktiviteterna är ju som sagt beroende av hur pandemin utvecklar sig.

Tid och plats för månadsmötena är som vanligt, 18.30 i Tallen på ABF.

Styrelsen för MKSB genom Leif Skarp, ordförande

Leif Skarp, ordförande i Myntklubben Skilling Banco