Startsidan

Myntklubben Skilling Banco är en klubb för alla som är intresserade av mynt, sedlar, polletter och medaljer mm. Vi träffas en gång i månaden på ABF:s lokaler på Badhusgatan 8 i konferensrum Tallen KL 18.30-21.00. Vi anordnar föredrag, myntauktioner och resor till andra myntklubbar och olika museer.

Äntligen har vi kommit igång med verksamheten i Myntklubben Skilling Banco igen. 8/10 hade vi vårt första månadsmöte sedan i februari! Känns stort!! Det finns en liten blänkare om det under ”Nyheter”.

Vi bestämde programpunkter för de två närmaste månadsmötena. Nästa möte den 12/11 sker det sedan tidigare uppskjutna årsmötet för verksamhetsåret 2019-2020. Urban Enell kommer också att visa några falska mynt. Ta gärna med egna exempel och erfarenheter kring förfalskade mynt. Det är ju som bekant ett av myntsamlarnas värsta gissel.

Kallelse:

Årsmötet för 2020 genomförs som synes ovan den 12 november 2020 klockan 18.30. Plats: Tallen på ABF. Adress se ovan. Medlemmarna kallas till mötet.

mksb dagordning årsmöte 2020

Den 10/12 kommer Lars Sandbäck att hålla ett föredrag med titeln ”Mynt från Miklagård”.

Väl mött!
Myntklubben Skilling Banco genom Leif Skarp (ordf.)