Startsidan

Myntklubben Skilling Banco är en klubb för alla som är intresserade av mynt, sedlar, polletter och medaljer mm. Vi träffas en gång i månaden på ABF:s lokaler på Badhusgatan 8 i konferensrum Tallen KL 18.30-21.00. Vi anordnar föredrag, myntauktioner och resor till andra myntklubbar och olika museer.

Äntligen har vi kommit igång med verksamheten i Myntklubben Skilling Banco igen. 8/10 hade vi vårt första månadsmöte sedan i februari! Känns stort!! Det finns en liten blänkare om det under ”Nyheter”.

Vi bestämde programpunkter för de två närmaste månadsmötena. Nästa möte den 12/11 sker det sedan tidigare uppskjutna årsmötet för verksamhetsåret 2019-2020. Urban Enell kommer också att visa några falska mynt. Ta gärna med egna exempel och erfarenheter kring förfalskade mynt. Det är ju som bekant ett av myntsamlarnas värsta gissel.

Ikväll (12 november) genomfördes det sedan mars uppskjutna årsmötet. Se under ”Nyheter”!

Den 10/12 kommer Lars Sandbäck att hålla ett föredrag med titeln ”Mynt från Miklagård”… om covid-19 så medger…

Väl mött!
Myntklubben Skilling Banco genom Leif Skarp (ordf.)