Startsidan

Myntklubben Skilling Banco är en klubb för alla som är intresserade av mynt, sedlar, polletter och medaljer mm. Vi träffas en gång i månaden på ABF:s lokaler på Badhusgatan 8 i konferensrum Tallen KL 18.30-21.00. Vi anordnar föredrag, myntauktioner och resor till andra myntklubbar och olika museer.

Nu finns programmet för verksamhetsåret 2018-19 utlagt.

Nu finns rapporter från månadsmötet den 10 januari inlagt på nyhetssidan!!!! Eftersom det inte fanns någon planerad programpunkt hade medlemmarna uppmanats att ta med något nytt och/eller intressant från den egna samlingen. En uppmaning som flera hörsammat. Se mer på nyhetssidan:

Väl mött!
Myntklubben Skilling Banco genom Leif Skarp (ordf.)