Startsidan

Myntklubben Skilling Banco är en klubb för alla som är intresserade av mynt, sedlar, polletter och medaljer mm. Vi träffas en gång i månaden på ABF:s lokaler på Badhusgatan 8 i konferensrum Tallen KL 18.30-21.00. Vi anordnar föredrag, myntauktioner och resor till andra myntklubbar och olika museer.

Kallelse och dagordning till extra årsmöte 2021:

 Dagordning för Myntklubben Skilling Bancos extra årsmöte 2021-11-11

  1. Val av mötesordförande.
  2. Val av årsmötessekreterare och justeringsman.
  3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
  4. Redovisning av det gångna verksamhetsåret.
  5. Redovisning av kassarapport – 2020.
  6. Redovisning av budget – 2020.
  7. Revisorernas bedömning.
  8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för årets förvaltning.
  9. Övriga frågor

Klubbmötessidan finns nu ett preliminärt program för 2021-2022.

Nyhetssidan finns några bilder från årsmötet i oktober.

Tid och plats för månadsmötena är som vanligt, 18.30 i Tallen på ABF.

Styrelsen för MKSB genom Leif Skarp, ordförande

Leif Skarp, ordförande i Myntklubben Skilling Banco