Startsidan

Myntklubben Skilling Banco är en klubb för alla som är intresserade av mynt, sedlar, polletter och medaljer mm. Vi träffas en gång i månaden på ABF:s lokaler på Badhusgatan 8 i konferensrum Tallen KL 18.30-21.00. Vi anordnar föredrag, myntauktioner och resor till andra myntklubbar och olika museer.

Ny kallelse och dagordning till årsmöte 2022:

Dagordning för Myntklubben Skilling Bancos årsmöte 2022-04-14.

 1. Val av mötesordförande.
 2. Val av årsmötessekreterare och justeringsman.
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 4. Redovisning av det gångna verksamhetsåret.
 5. Redovisning av kassarapport – 2021-22
 6. Redovisning av budget – 2021-22.
 7. Revisorernas bedömning.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för årets förvaltning.
 9. Val av ordförande på två år.
 10. Val av vice ordförande på två år.
 11. Val av kassör på två år.
 12. Val av webmaster på ett år.
 13. Val av suppleant för en tid av 1 år.
 14. Val av revisorer..
 15. Val av 2 firmatecknare (var för sig) (kassör, ordförande)
 16. Årsavgift 2022.
 17. Tankar kring nästa verksamhetsårs aktiviteter.
 18. Resa till Frimynt Helsingborg
 19. Eventuell numismatisk vår-, sommar- eller höstresa. Myntmässa.
 20. Övriga frågor
 21. Mötets avslutande

I samband med årsmötet serveras fika och vi kryddar tillställningen med en ”Köp-byt och sälj”. Har du något objekt i samlingen som du tror skulle trivas bättre i någon annans samling så ta med det så får vi se om det blir några saker som får nya hem!

Vi kan också glädjas åt att klubben ordnar en resa till FriMynt i Helsingborg den 7 maj. Bussen avgår från Norrköpings busstation klockan 5.45 på morgonen och plockar upp vid Cupolen i Linköping klockan 6.15 och vid önskemål på någon ytterligare plats. Återresan från Helsingborg blir klockan 16.30. Priset för resan får vi återkomma till när vi får offerten från Östra Ryds Buss.

Tid och plats för månadsmötena är som vanligt, 18.30 i Tallen på ABF.

Styrelsen för MKSB genom Leif Skarp, ordförande