Myntmässa

MYNTMÄSSA I ÖSTRA TOLLSTAD BYGDEGÅRD 2016
Myntklubben Skilling Banco hoppas kunna arrangera en mynt och samlarmässa  i Östra Tollstads Bygdegård sommaren 2016.
Tyvärr är det väldigt svårt att hitta ett datum som inte kolliderar med andra numismatiska mässor och auktioner. En arbetsgrupp i klubben undersöker detta.