Klubbmöten

Program för Myntklubben Skilling Banco hösten 2016 – våren 2017

8 september: Leif Skarp på temat ”I de kungliga utmarkerna”. Om medaljer med anknytning till det kungliga men ändå inte…

13 oktober: Per Larson berättar om ”Ryska droppar – trådsmala mynt med en fascinerande historia”.

10 november: Kvällen tillhör Siv Frid och Lars Sandbäck. Temat går bakåt i tiden och vi får möta både drottning Zenobia och kejsare Nero.

8 december: Kvällens tema är polletter. Kalle Berg tar med oss på ett besök hos ”Dagsverkare och daglönare”.

12 januari: Tillsammans med Urban Enell gör vi ett återbesök bland ”Tyska inflations- och nödsedlar.”

9 februari: Tony Kjellström tar oss tillbaka i tiden – ”Romerska mynt” är temat för kvällen.

9 mars: Eventuellt ett möte i samarbete med Linköpings stadsbibliotek. Biblioteket har en imponerande samling av numismatisk litteratur. Om detta ber vi att få återkomma.

13 april: Fredrik Lundin ansvarar för kvällen. Vi hamnar förmodligen både i medeltid och bland de Gotländska mynten.

11 maj: Vi sammanfattar samlaråret, blickar framåt och utvärderar det numismatiska året. I den bästa av världar har vi då genomfört en myntmässa och dessutom besökt FriMynt i Helsingborg med vår traditionella bussresa.

Styrelsen genom Leif Skarp

Programmet kommer att uppdateras med bl a info om Myntets dag och resa till FriMynt

MÖTESLOKAL: ABF Badhusgatan 8, Linköping, 5:e våningen,                               

konferensrum TALLEN kl. 18.30—21.00