Klubbmöten

Program för Myntklubben Skilling Banco våren 2018

12 april: ”Kyparpolletter och näringsställen i Linköping.” Kalle Berg tar oss med på en historisk ”krogrunda”.

21 april: FriMynt i Helsingborg!!! Se startsidan för info!

10 maj: Traditionell medeltida programpunkt under ledning av Fredrik Lundin.

Styrelsen genom Leif Skarp

MÖTESLOKAL: ABF Badhusgatan 8, Linköping, 5:e våningen,                               

konferensrum TALLEN kl. 18.30—21.00