Några medlemmar från myntklubben Skilling Banco besöker

Myntdagen i Uppsala den 9 november 2008

 

 

 

 

Myntkabinettets chef Henrik Mäkeler håller en kort introduktion om Uppsala universitets myntkabinett.

 

 

Torbjörn Sundquist håller ett kort föredrag om Elias Brenner.

 

 

Magnus Wijk håller ett kort föredrag om storsamlaren Gunnar Ekström.